Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület

Az Eperjesi-Miskolci Evangélikus Jogakadémia (korábban: Eperjesi Evangélikus Kollégium), a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint az észak-magyarországi régióhoz kötődő más jogászi hagyományok történetének feltárása, ezek tárgyi emlékeinek, kulturális örökségének kutatása, megőrzése, gyűjtése, a szellemi és tárgyi örökség ápolása, a hagyományok továbbörökítése céljából 2018. január elején megalapításra került a Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület, melynek elnöki tisztét az említett gyökerek feltárását felkaroló egyetemi oktató, Dr. habil. Szilágyi János Ede PhD látja el.

Az Egyesület e fontos társadalmi szerepvállaláson túl – azonosulva a Tradicionális Miskolci Jogászbál eszméjével – évenként megszervezi azt. További célként határozta meg a fiatal jogászok, illetve a jog iránt érdeklődő hallgatók, kutatók, ezek szervezetei, valamint az érintett oktatási és felsőoktatási intézmények támogatását, különösen kutatási, oktatási és tehetséggondozási célból. Hasonlóan fontos küldetésként tekint a más szervezetekkel és intézményekkel, az állammal, illetve az egyházakkal való lehetséges együttműködésre, az egyesületi célok megvalósítása érdekében mind hazánkban, mind Magyarország határain túl, különös tekintettel az egykori Eperjesi Evangélikus Kollégiumhoz kötődő külföldi intézményekre.

Elhivatott a hivatásrendek feletti rendezvények keretében a jogászság és a jogászifjúság bevonására, szakmai konferenciák, jogásznapok és egyéb – a jogászi hagyományokhoz és történelmi emlékhelyekhez kapcsolódó – szabadidős közösségépítő programok szervezésének, koordinálásának, támogatásának felvállalásával.

Az Egyesület a mijog350@gmail.com e-mail címen érhető el (ezzel is utalva arra, hogy az újkori első Tradicionális Miskolci Jogászbál megszervezésére abban az esztendőben került sor, amikor a szellemi gyökereket adó Eperjesi Jogakadémia működésének 350. évfordulóját ünnepelte.

(Csemáné Dr. Váradi Erika)

Reklámok