Történelmi jogakadémiai zászló

A 2017-es Jogászbál szervezői számára fontos társadalmi szerepvállalás volt, hogy az Eperjesi Evangélikus Jogakadémia egykori diákjai által 1906-ban életre hívott, számukra fontos üzeneteket tartalmazó, szimbolikus zászló élethű másolata elkészítésre kerülhessen.

Az Eperjesi Collegium fakultásainak közös jelképe egy, az 1848-49-es szabadságharcot megjárt, vérrel festett és tűzben megtépázott zászló volt, amely jelképet 1906-ban – a Jogakadémia önálló szimbólumaként – egy zászlóval egészítettek ki, két oldalára megírva, miért érdemes egy eperjesi jogakadémistának élnie, illetve meghalnia.

Zaszlo_regi

A zászló béke oldalán Hungária látható a Szent Koronával és a következő olvasható: „Békében: Jog[ért], Törvény[ért], Igazságért!” A zászló harci oldalán – melyen több más mellett a római magistratusok büntetőhatalmát jelképező, vesszőnyalábokba (fasces) foglalt bárdot (securis) is megörökítették – a következő áll: „Harczban: Istenért, Hazáért, Szabadságért!

Az eperjesi akadémisták és későbbi miskolci követőik sorsa azt bizonyítja, hogy a magyar történelem sorsfordító pillanataiban tartották is magukat e fogadalmukhoz.

A sokáig eltűntnek hitt zászló felkutatása részbeni sikerrel járt; sajnos nem minden darabja került elő, s restaurálásra szorul.

A 2017-es Jogászbál szervezői örömmel vették, hogy az Eperjesi-Miskolci Jogászifjúság ezen történelmi emléktárgya reprodukálására irányuló erőfeszítéseikhez dr. Nánási-Kocsis Norbert önkormányzati képviselő úr és dr. Szinay Attila helyettes államtitkár úr is csatlakozott. A zászló másolata ennek köszönhetően elkészült, felavatására a 2018-as Jogászbálon kerül sor.

(Szilágyi János Ede gondolatainak felhasználásával.)

 

Reklámok